– Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie”

Zestawienie złożonych ofert – pobierz

Zapytanie ofertowe – pobierz

Oferta cenowa – pobierz

Projekt umowy – pobierz

Oświadczenie – pobierz

Link do dokumentacji przetargowej na zadanie zaprojektuj i wybuduj “Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie”

Powrót na górę strony