Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ

We wtorek br. została podpisana umowa na zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od końca istniejącej drogi rowerowej przy ul. Toruńskiej do ul. Lazurowej w Kołobrzegu.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

– rozbudowę chodnika w drogę rowerową;

– przebudowę jezdni (wyposażenie jezdni w azyl dla przejazdu rowerowego)

– przebudowę istniejących chodników na ciąg pieszo-rowerowy

– przebudowę infrastruktury drogowej;

– przebudowę skrzyżowań;

– budowę zjazdów;

– przebudowę oświetlenia w tym doświetlenie przejścia dla pieszych

– przebudowęlub usuniecie ewentualnych urządzeń kolidujących z inwestycja;

– odtworzenie trawników w pasie drogowym.

 

Źródła finansowania zadania: środki własne oraz dofinansowanie z Gminy Miasta Kołobrzeg

Wartość robót budowlanych 1.081.849,03 zł

Dofinasowanie zadania z Gminy Miasta Kołobrzeg  – 50%

Termin realizacji: 100 dni od dnia zawarcia umowy (tj. 11.11.2021 r.)

Wykonawca: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

podpisanie umowy

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY SZCZECIŃSKIEJ W ZIELENIEWIE

W roku 2021 zostanie wykonana przebudowa przejścia dla pieszych  przy ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie. W ramach prac zostanie wykonane doświetlenie przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome, jak również zamontowane zostaną płytki integracyjne przy przejściu dla pieszych. Za sprawą przebudowanego i wykonanego prawidłowo przejścia dla pieszych z oświetleniem i sygnalizacją poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 56 835,66 złotych.

alt

 

REALIZACJA KOLEJNEGO ETAPU CHODNIKA W ŚWIECIU KOŁOBRZESKIM

alt

 

PRACE PRZY PRZEBUDOWIE ULICY WSCHODNIEJ

alt

 

NOWA NAWIERZCHNIA W MIEJSCOWOŚCI SKOCZÓW

alt

alt

 

WYKONUJEMY CHODNIK W KORZYSTNIE

alt

alt

 

UZUPEŁNIANIE POBOBCZY W SIANOŻĘTACH

alt

 

ŚCINKA POBOCZY NA DRODZE MOROWO W KIERUNKU BYSZEWA

alt

alt

 

PODPISANA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ ULICY WSCHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

Umowa na przebudowę ulicy Wschodniej w Kołobrzegu została w dniu dzisiejszym podpisana. Zakres robót obejmie przebudowę drogi powiatowej nr 3343Z na długości 886,87 m tj. od skrzyżowania z drogą nr 11 (ul. Koszalińska) do przejazdu kolejowego w zakresie elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: nawierzchnia jezdni, skrzyżowań, przystanków autobusowych, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, przebudowy oświetlenia drogowego w zakresie usunięcia kolizji, budowy odwodnienia odcinków kanalizacji deszczowej, oznakowania pionowego i poziomego. Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysości 50% kosztów zadania.

Wykonawcą prac drogowych została firma DOMAR Kaziemierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekerz. Wartość robót budowlanych 2.799.043,65 zł. Termin realizacji: 150 dni od dnia zawarcia umowy.

alt

 

TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z WYKASZANIEM POBOCZY

alt

alt

alt

 

PRZYGOTOWANIA DO LATA