Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

REMONT DROGI ROŚCIĘCINO – RZESZNIKOWO

Na drodze Rościęcino – Rzesznikowo prowadzone są prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną. Firma zewnętrzna wykonuje te prace nieodpłatnie na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego w związku z budową farmy wiatrowej na terenie Gminy Siemyśl.

alt

alt

 

REMONT ULICY WITOSA W KOŁOBRZEGU

W związku ze złym stanem technicznym ulicy Witosa w Kołobrzegu Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał w trybie awaryjnym  remont nawierzchni ulicy. Wykonawca na odcinku  od skrzyżowania z ul. Szczecińską (bez skrzyżowania) do wysokości posesji 3D wykonał profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz ułożył nawierzchnię z gruzu z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu co najmniej 7 cm.

alt

 

Łatanie ubytków jezdni

W roku 2021 ruszyły remonty cząstkowe dróg powiatowych. Zakres robót będzie obejmował wykonanie remontów cząstkowych za pomocą mieszanki minrealno - asfaltowej na zimno.

alt

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

ZIMA NA DROGACH POWIATOWYCH

W tym roku do Powiatu Kołobrzeskiego zawitała „prawdziwa zima". Nasi pracownicy dbają o bezpieczeństwo na drogach i chodnikach, dlatego już od godzin wczesnoporannych odśnieżają i posypują nawierzchnie.

alt

 

BARIERA ENERGOCHŁONNA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zamontował barierę energochłonną.

alt

 

NOWE POBOCZE NA DRODZE SKOCZÓW - MIERZYN

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych na drodze powiatowej Skoczów - Mierzyn zostały wykonane prace polegające na wzmocnieniu istniejącego pobocza. Ponadto wykonano wycinkę zakrzaczeń i podcinkę drzew.

alt

 

PODCINKA DRZEW I WYCINKA ZAKRZACZEŃ NA UL. VI DYWIZJI PIECHOTY W KOŁOBRZEGU

Od lipca 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu stał się zarządcą  ulicy VI Dywizji Piechoty, dbając o środowisko i jednocześnie wykonując swój obowiązek ustawowy dotyczący pielęgnacji zadrzewień w pasach drogowych, wykonujemy cięcia techniczne drzew i wycinkę zakrzaczeń. Ulica zyska więc nowy, świeży wygląd.

alt

 

REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ NA ZIMNO

Zima to nie tylko odśnieżanie i usuwanie śliskości, ale również wykonywanie remontów cząstkowych. W nawierzchniach drogowych, które są narażone na stałą degradację często powstają ubytki, dlatego też w ramach robót bieżących wykonujemy cząstkowe naprawy masą na zimno.

alt

 

WYCINKA DRZEW PRZY ULICY WSCHODNIEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu by móc przystąpić do  przebudowy ul. Wschodniej w Kołobrzegu rozpoczął pierwszy etap prac, którym jest wycinka drzew rosnących wzdłuż ulicy.

alt

 

PODCINKA DRZEW NA UL. LIPOWEJ W GOŚCINIE

W dniu 21 stycznia ZDP prowadził prace polegające na podcince drzew i wycince odrostów na ul. Lipowej w Gościnie. Jeśli tylko warunki atmosferyczne będą sprzyjające będziemy w dalszym ciągu prowadzić prace związane z pielęgnacją zadrzewień w pasach drogowych dróg powiatowych.

alt

alt

 

ZIMA W PEŁNI

Ubiegły tydzień minął w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu pod hasłem zimowego utrzymania dróg. Pogoda dostarczyła nam wielu wrażeń, był deszcz, śnieg, grad, gołoledź. Codziennie, już od godziny 4:00 w nocy, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych prowadzili akcję ZUD (Zimowe Utrzymanie Dróg), aby drogi powiatowe utrzymać w wyznaczonych standardach. Chodniki ulic powiatowych na terenie miasta również są utrzymywane przez ZDP. Na bieżąco usuwany jest śnieg, oczyszczane są przejścia dla pieszych, a chodniki posypywane są mieszanką solno-piaskową.

alt

alt

alt

 

NOWY POJAZD W SŁUŻBIE ZDP

Służby Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wzbogaciły z końcem 2020 roku swoją flotę pojazdów o nowy samochód ciężarowy. Jest nim Kamaz  z wywrotką.  Sprzęt ten służył będzie pracownikom tutejszego Zarządu zarówno w trakcie prac zimowego utrzymania dróg, jak również do innych robót budowlanych i utrzymaniowych wykonywanych w ciągu całego roku i będzie wspomagał mocno wyeksploatowaną, kilkunastoletnią flotę samochodów ciężarowych. Sprzęt dostarczyła firma AUTOBAGI POLSKA Sp. z o.o., Góra Libertowska 27, 30-444 Libertów wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu. Samochód wraz z wyposażeniem kosztował: 415.949,49 zł.

alt

 

alt

 

alt

 

Podcinka lip na ul. Kolejowej w Dygowie

alt

 

alt

 

alt

 

NAPRAWA POBOCZY

Jesień to również czas na naprawę poboczy przy naszych drogach, w tym tygodniu uzupełniamy na trasie Siemyśl-Białokury-Gorawino, w przyszłym tygodniu ruszamy na odcinek Gorawino-Drozdowo.
 
alt
 
alt
 

JESIENNE PORZĄDKI - CIĄG DALSZY

Jesiennych porządków w pasie drogowym ciąg dalszy. Obecnie pracujemy na drodze Strachomino-Skoczów.
 
alt
 
alt
 
alt
 

PROFILOWANIE UL. WITOSA W KOŁOBRZEGU

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu w swoich zasobach posiada również drogi o nawierzchni gruntowej. Obecnie wykonujemy prace związane z profilowaniem, równaniem i utwardzaniem jezdni.
 
alt
 
alt
 

REMONT UL. KOŁOBRZESKIEJ W GRZYBOWIE

Trwają prace związane z układaniem warstw bitumicznych na ul. Kołobrzeskiej  w Grzybowie. Prosimy o bezpieczną jazdę. Zadanie inwestycyjne kończymy w marcu 2021r.
 
alt
 
alt
 
alt
 

PLAMA OLEJU NA DRODZE ROŚCIĘCINO-RZESZNIKOWO

W dniu 19 listopada Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu musiał zabezpieczyć odcinek drogi Rościęcino-Rzesznikowo, ponieważ na jezdni znajdowała się substancja ropopochodna, która powodowała śliskość na jezdni i tym samym stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym. Prosimy o bezpieczną jazdę.
 
alt
 
alt
 
alt
 

WYCINKA ZAKRZACZEŃ NA DRODZE RUSOWO-STRACHOMINO

Jesień i zima to czas, kiedy prowadzimy prace związane z wycinką zakrzaczeń i wycinka drzew. Obecnie prowadzone są prace na drodze Rusowo-Strachomino (do granicy powiatu). W następnej kolejności rozpoczynamy wycinkę na drodze od granicy powiatu do miejscowości Skoczów
 
alt
 
alt
 
alt
 

CHODNIK W DĘBOGARDZIE

Zbliżamy się do końca budowy chodnika w miejscowości Dębogard.
 
Jeszcze chwilka i będzie gotowy.
 
alt
 
alt
 

CHODNIK ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE

Zakończono kolejny etap budowy chodnika w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

 

alt

 

alt

 

ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE

Zgodnie z przyjętym planem utrzymania dróg powiatowych na 2020 rok, wykonaliśmy niwelację dojazdów do mostu w miejscowości Świecie Kołobrzeskie. Zaniżenia przy dojazdach zostały uzupełnione destruktem i spryskane emulsją i grysami, dzięki takiemu zabiegowi przejazd przez obiekt będzie łagodniejszy i bezpieczniejszy.
 
alt
 
alt
 
alt
 

JESIENNE PORZĄDKI

Przełom października i listopada to czas poświęcony na porządkowanie ulic z liści, Zarząd Dróg Powiatowych przystąpił do prac porządkowych na następujących ulicach w mieście Kołobrzeg: ul. Myśliwska, ul.  Mazowiecka, ul. Wolności, ul. Jedności Narodowej.
 
alt
 
 
 

BUDOWA CHODNIKA W ŚWIECIU KOŁOBRZESKIM

Trwają prace związane z kolejnym etapem budowy chodnika w miejscowości Świecie Kołobrzeskie. Do 10 listopada prace budowlane zostaną zakończone.
 
alt
 
alt
 
 

REMONT CHODNIKA W KUKINI

W miejscowości Kukinia, zgodnie z przyjętymi ustaleniami z Wójtem Gminy Ustronie Morskie, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonują częściowy remont chodnika w miejscowości Kukinia.
 
alt
 
alt
 

ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU – OBOWIĄZUJĄCE OD 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Magdalena Dąbrówka informuje o wprowadzeniu od dnia 15 października 2020 r. do odwołania następujących ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu:

- sprawy urzędowezałatwiane będą drogą telefoniczną nr tel. 94-352-88-10, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

- osobiste złożenie wniosków może nastąpić wyłącznie po uprzednim przywołaniu telefonicznym (94-352-88-10) - pracownika do podejścia do bramy.                                                                                                  

 

REMONT POBOCZA NA DRODZE GORAWINO-DROZDOWO

 

Zgodnie z przyjętym planem prac utrzymaniowych ZDP w Kołobrzegu na 2020 r. zaplanowano wykonanie remontu poboczy na drodze Gorawino-Drozdowo.

Prace te zostały wykonane w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

BUDOWA CHODNIKA W DĘBOGARDZIE

24 Sierpnia rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Dębogard, jest to kolejny etap inwestycji poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców. W roku bieżącym realizowany jest odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do przystanku autobusowego.

alt

alt

 

RUSZA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY DROGI KOŁOBRZEG - GRZYBOWO

Prace związane z przebudową drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo zostały podzielone na dwa etapy. Wykonawca w chwili obecnej przygotowujesię do kolejnego etapu robót, co wiązać się będzie z utrudnieniami na drodze. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec marca 2021 roku.

 

alt

 

ZATOKA AUTOBUSOWA I CHODNIK W JARKOWIE

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jarkowo, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali nową zatokę autobusową oraz wyremontowali istniejący chodnik.

Zatoka autobusowa w Jarkowie

Chodnik i zatoka autobusowa w Jarkowie

 

ROZBUDOWA DROGI KOŁOBRZEG -GRZYBOWO

W ciągu drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo realizowane są prace drogowe związane z rozbudową drogi powiatowej na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Cichą w Grzybowie.

Na pierwszych fragmentach przyszłej drogi są już układane warstwy masy bitumicznej. Ponadto Wykonawca wykonał część robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych oraz brukarskich.

Przebudowa drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne lokalnej sieci drogowej. Dzięki przebudowie powstawanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym, przyczyniająca się do poprawy poziomu życia obywateli.

W trakcie realizacji zadania następują okresowe utrudnienia przejazdem tym odcinkiem drogi – za utrudnienia przepraszamy.