Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU – OBOWIĄZUJĄCE OD 15 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Magdalena Dąbrówka informuje o wprowadzeniu od dnia 15 października 2020 r. do odwołania następujących ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu:

- sprawy urzędowezałatwiane będą drogą telefoniczną nr tel. 94-352-88-10, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

- osobiste złożenie wniosków może nastąpić wyłącznie po uprzednim przywołaniu telefonicznym (94-352-88-10) - pracownika do podejścia do bramy.                                                                                                  

 

REMONT POBOCZA NA DRODZE GÓRAWINO-DROZDOWO

 

Zgodnie z przyjętym planem prac utrzymaniowych ZDP w Kołobrzegu na 2020 r. zaplanowano wykonanie remontu poboczy na drodze Górawino-Drozdowo.

Prace te zostały wykonane w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

BUDOWA CHODNIKA W DĘBOGARDZIE

24 Sierpnia rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Dębogard, jest to kolejny etap inwestycji poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców. W roku bierzącym realizowany jest odcinek od skrzyżowania z drogą gminną do przystanku autobusowego.

alt

alt

 

RUSZA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY DROGI KOŁOBRZEG - GRZYBOWO

Prace związane z przebudową drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo zostały podzielone na dwa etapy. Wykonawca w chwili obecnej przygotowujesię do kolejnego etapu robót, co wiązać się będzie z utrudnieniami na drodze. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec marca 2021 roku.

 

alt

 

ZATOKA AUTOBUSOWA I CHODNIK W JARKOWIE

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jarkowo, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonali nową zatokę autobusową oraz wyremontowali istniejący chodnik.

Zatoka autobusowa w Jarkowie

Chodnik i zatoka autobusowa w Jarkowie

 

ROZBUDOWA DROGI KOŁOBRZEG -GRZYBOWO

W ciągu drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo realizowane są prace drogowe związane z rozbudową drogi powiatowej na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ulicą Cichą w Grzybowie.

Na pierwszych fragmentach przyszłej drogi są już układane warstwy masy bitumicznej. Ponadto Wykonawca wykonał część robót przygotowawczych, ziemnych, odwodnieniowych oraz brukarskich.

Przebudowa drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne lokalnej sieci drogowej. Dzięki przebudowie powstawanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym, przyczyniająca się do poprawy poziomu życia obywateli.

W trakcie realizacji zadania następują okresowe utrudnienia przejazdem tym odcinkiem drogi – za utrudnienia przepraszamy.