– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”

Kwota dofinansowania: 969.622,39 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.939.244,96 zł

Termin realizacji zadania: 260 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

projekt obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 6 Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha …

Powrót na górę strony