– Zawarcie umowy na realizację zadań inwestycyjnych: ul. Główna w Dygowie, ul. Lipowa w Gościnie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczyna inwestycję w gminie Dygowo i Gościno. Wykonawcą robót jest firma STRABAG sp. z o.o. Termin realizacji zadania to 160 dni od podpisania umowy. Inwestycję współfinansowane są
z programu Polski Ład oraz funduszy z gminy Gościno i gminy Dygowo.

Powrót na górę strony