– Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu”

Kwota dofinansowania: 4.313.171,79 zł

Całkowita wartość inwestycji: 8.812.156.85 zł

Termin realizacji zadania: 250 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: STRABAG Sp. z o.o , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • rozbudowę drogi na długości ok. 850 mb tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wylotową.
  • rozbudowa obejmuje: – wykonanie nowej nawierzchni o szer. 6,00 m wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, przebudowę skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Wylotową, budowę chodnika, budowę ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, oznakowanie pionowe i poziome, wymiana małej architektury, zagospodarowanie zieleni. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granicy pasa drogowego ulicy Jedności Narodowej.

Powrót na górę strony