– Rozbudowa drogi powiatowej ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi rowerowej.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Grzybowskiej
w Kołobrzegu”

Kwota dofinansowania: 1.488.542,37 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.977.084,74 zł

Termin realizacji zadania: 175 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN”
Jacek Zadka, ul. Leśna 20, 78-132 Grzybowo

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • długość odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 1,100 km,
  • zakres projektu obejmuje: rozbudowę chodnika o drogę rowerową, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów, przebudowę i budowę oświetlenia.

Powrót na górę strony