– Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno”

Kwota dofinansowania: 876.025,39 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.949.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 50 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: POL – DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • długość odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 2,7 km,
  • zakres projektu obejmuje: wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz mijanek, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego naturalnego lub sztucznego

Powrót na górę strony