– “Przebudowa drogi powiatowej nr 3346Z – ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu”

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Przebudowa drogi powiatowej nr 3346Z – ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu”

Kwota dofinansowania: 1.104.428,44 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.723.727,00 zł

Termin realizacji zadania: 160 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • przebudowę drogi powiatowej nr 3346Z na długość 288 m tj. od skrzyżowania od Ronda Solidarności do przejazdu kolejowego w zakresie nowej nawierzchni, elementów drogowych i urządzeń przynależnych do drogi: chodnika, ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome;
  • przebudowę drogi powiatowej nr 3346Z ul. Myśliwskiej bocznej na długości 151 m, w zakresie elementów zjazdów, budowy oświetlenia drogowego wraz z przebudową w zakresie usunięcia kolizji, przebudowy kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe, wymiana małej architektury, zagospodarowanie zieleni.
Powrót na górę strony