– Prace w warsztacie ZDP – renowacja przyczepy

Oprócz prac wykonywanych w terenie (przy drogach powiatowych), pracownicy ZDP codziennie wykonują również prace warsztatowe m.in naprawy, renowacje oraz konserwacje sprzętów, pojazdów i maszyn drogowych, przygotowywanie oraz naprawa oznakowania pionowego, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci itp.).

Powrót na górę strony