– NAZWA PROJEKTU: “WYKONANIE ZADANIA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA ULICY WYZWOLENIA W DŹWIRZYNIE”

Projekt pn. „Wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa ulicy Wyzwolenia w Dźwirzyniedofinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita kwota inwestycji – 16.303.533,97

Dofinansowanie – 14.250.000,00

ZAKRES PRAC:

W ramach zadania planowane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku około 2 km oraz wykonanie prac budowlanych.
W ramach prac budowlanych przewiduje się:

  • wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, drogą rowerową, parkingami, zjazdami,
  • przebudowę skrzyżowań,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie zieleni drogowej,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Powrót na górę strony