– NAZWA PROJEKTU: “PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W GMINACH POWIATU KOŁOBRZESKIEGO: UL. GŁÓWNA W DYGOWIE I UL. LIPOWA W GOŚCINIE”

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Projekt pn. „Przebudowa dróg powiatowych w gminach powiatu kołobrzeskiego: ul. Główna w Dygowie oraz ul. Lipowa w Gościnie” dofinansowany został ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Całkowita kwota inwestycji – 9.833.968,09 zł

Dofinansowanie – 4.750.000,00 zł

ZAKRES PRAC:

Przebudowa ul. Głównej w Dygowie (0,6 km):

 • wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa chodnika,
 • drogi rowerowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • oznakowanie.

Przebudowa ul. Lipowej w Gościnie:

 • wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,
 • budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej,
 • budowa chodnika,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa oświetlenia,
 • oznakowanie.
Powrót na górę strony