– Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”

Kwota dofinansowania: 969.622,39 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.939.244,96 zł

Termin realizacji zadania: 260 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • projekt obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 6 Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha w Kołobrzegu. Długość odcinka ok. 160 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • w ramach inwestycji prowadzone będą roboty polegające na rozbudowie drogi
    w zakresie wykraczającym poza dotychczasowy pas drogowy. Główne prace polegać będą na:

– przebudowie skrzyżowania na rondo,

– przebudowie jezdni,

– przebudowie istniejących dróg dla pieszych,

– przebudowie istniejących dróg rowerowych,

– przebudowie infrastruktury drogowej,

– przebudowa zjazdów,

– przebudowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę,

– przebudowa oświetlenia,

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,

– odtworzenie trawników w pasie drogowym.

Powrót na górę strony