– Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo na odcinku od osiedla Vilpark do skrzyżowania ze ścieżką rowerową w miejscowości Charzyno

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu (zadania): „Remont drogi – wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3317Z Ząbrowo – Ołużna – Charzyno”

Kwota dofinansowania: 1.085.296,26 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.356.620,32 zł

Termin realizacji zadania: 140 dni od dnia zawarcia umowy

Wykonawca robót budowanych: ARDEN Michał Piotrowski, Rzęskowo 35B, 72-300 Gryfice

Zakres robót objętych projektem obejmuje:

  • długość odcinka drogi objętego zadaniem wynosi 951 m,
  • zakres projektu obejmuje: budowę ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowę zjazdów i dojść w istniejących lokalizacjach oraz adaptację zjazdów istniejących.
Powrót na górę strony