Co się robi na drogach w Powiecie Kołobrzeskim

PRZYGOTOWANIA DO LATA

alt

alt

alt

 

 

WYCINKA ZAKRZACZEŃ NA DRODZE POBŁOCIE MAŁE - WŁOŚCIBÓRZ

alt

alt

 

REMONT CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W ZIELENIEWIE

alt

alt

 

KARCZOWANIE PNI PO WYCIĘTYCH DRZEWACH W PASACH DROGOWYCH

alt

alt

 

WIOSENNE SPRZĄTANIE ULIC POWIATOWYCH

 

alt

alt

 

TRWAJĄ REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG POWIATOWCH

alt

alt

 

UZUPEŁNIANIE POBOCZY NA DRODZE SIANOŻĘTY-KUKINIA

alt

alt

 

 

Uzupełnianie poboczy na drodze Sianozety-Kukinia

 

WYCINKA ZAKRZACZEŃ NA DRODZE MORO-BYSZEWOWO

Kontynuacja wycinki zakrzaczeń i podcinki drzew na odcinku drogi Morowo-Byszewo.

alt

alt

 

REMONT DROGI W NIEŻYNIE

W miejscowości Nieżyn trwają przygotowania do wykonania nakładki bitumicznej. Prace zostaną wykonane przez Inwestora powstającej farmy wiatrowej.

alt

alt

alt

 

REMONT DROGI ROŚCIĘCINO – RZESZNIKOWO

Na drodze Rościęcino – Rzesznikowo prowadzone są prace polegające na remontach cząstkowych nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną. Firma zewnętrzna wykonuje te prace nieodpłatnie na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego w związku z budową farmy wiatrowej na terenie Gminy Siemyśl.

alt

alt

 

REMONT ULICY WITOSA W KOŁOBRZEGU

W związku ze złym stanem technicznym ulicy Witosa w Kołobrzegu Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał w trybie awaryjnym  remont nawierzchni ulicy. Wykonawca na odcinku  od skrzyżowania z ul. Szczecińską (bez skrzyżowania) do wysokości posesji 3D wykonał profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz ułożył nawierzchnię z gruzu z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu co najmniej 7 cm.

alt

 

Łatanie ubytków jezdni

W roku 2021 ruszyły remonty cząstkowe dróg powiatowych. Zakres robót będzie obejmował wykonanie remontów cząstkowych za pomocą mieszanki minrealno - asfaltowej na zimno.

alt

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

ZIMA NA DROGACH POWIATOWYCH

W tym roku do Powiatu Kołobrzeskiego zawitała „prawdziwa zima". Nasi pracownicy dbają o bezpieczeństwo na drogach i chodnikach, dlatego już od godzin wczesnoporannych odśnieżają i posypują nawierzchnie.

alt

 

BARIERA ENERGOCHŁONNA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zamontował barierę energochłonną.