PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3309Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56.

 

Od sierpnia br. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz  w oparciu o partnerskie porozumienie z Gminą Rymań przebudowywana jest droga powiatowa nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo. Wykonawcą jest firma PBDI S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z Torunia.

 

Przebudowa dotyczy drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II – od km 18+900,00 do km 22+359.56. Droga po przebudowie będzie posiadać nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości  3,460 km i szerokości 7,0 m. Wykonane zostaną dwie zatoki autobusowe, dojście do zatok autobusowych, 11 zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowanych zostanie 6 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz odtworzone zostanie odwodnienie korpusu drogowego. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome na całym wnioskowanym odcinku objętym przebudową.

Ponadto usuniętych zostało 155 drzew kolidujących z inwestycją oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Obecnie w związku z prowadzonymi robotami na ww. odcinku drogi nr 3309Z odbywa się ruch wahadłowy - za utrudnienia przepraszamy.

 

Wartość całkowita  projektu wynosi 5 732 737,00  zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 837 868,00 zł, pozostałą część, tj.  2 837 869,00 zł, finansuje Powiat Kołobrzeski i Gmina Rymań.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca listopada 2017 r.

 

alt  alt

alt  alt

Foto: ZDP w Kołobrzegu i PBDI S.A. Toruń

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl