Ulice powiatowe w mieście Gościno

Wykaz ulic powiatowych w mieście Gościno


Lp.

Numer drogi

Nazwa drogi

Klasa drogi

Długość odcinka w km

1.

3300Z

ul. Karlińska

G

0,502

2.

3300Z

ul. Mołtowska

G

1,152

3.

3307Z

ul. Lipowa

Z

1,500

4.

3313Z

ul. Rolna

L

0,978

5.

3314Z

ul. Mickiewicza

Z

0,371

6.

3314Z

ul. Spółdzielcza

Z

1,161

7.

3336Z

ul. VI Dywizji Wojska Polskiego

Z

0,972

8.

3342Z

ul. Lubkowicka

L

1,049

Razem

7,685

drogi główne
drogi zbiorcze
drogi lokalne

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl