PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ