DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci posypywarki oraz pługa odśnieżnego lemieszowego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ