REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 0269Z RYMAŃ - DROZDOWO

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0269Z Rymań – Drozdowo w miejscowości Drozdowo (od skrzyżowania z drogą powiatową 0264Z Gorawino – Gościno do skrzyżowania z drogą gminną – wraz ze skrzyżowaniem) na długości około 180 mb i powierzchni około 1 080 m2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ