WYKONANIE 20 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY WSCHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

Wykonanie 20 miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych przy ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ