PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA - PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KARCINO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino  – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino – drogi powiatowe

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ