Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinka na wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości 2,0 km i powierzchni około 7 000 m 2

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ