Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego oraz gazu w butlach propan - butan

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania - pobierz