Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, ok. 4,3 km

Unieważnienie postępowania - pobierz