Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze – Ząbrowo

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+000 do km 0+300 wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od km 0+000 do km 0+680 – etap I

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowej - etap II

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 - pobierz