Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3354Z – ulica Mazowiecka w Kołobrzegu, o powierzchni ok. 5000 m2

Rozstrzygnięcie - pobierz