Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Siemyśl do miejscowości Gorawino – budowa chodnika w miejscowości Białokury od km 1+386,00 do km 2+033,00

Unieważnienie postępownaia - pobierz