Przebudowa ulicy Starynowskiej polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Michałowskiego/ Akacjowa do ul. Obozowej w Kołobrzegu

Rozstrzygnięcie - pobierz