Zakup sprzętu - samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym typu patcher – przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu przeznaczonego do naprawy nawierzchni drogowych

Rozstrzygnięcie - pobierz