PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA WRAZ Z DOJAZDAMI

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ