PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ