REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0310 Z KARCINO - KOŁOBRZEG

Remont drogi powiatowej nr 0310Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od km 3+179 do km 3+779 (początek nowej nawierzchni bitumicznej) na długości około 600 mb i powierzchni około 2100m 2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ