Rozstrzygnięcia przetargów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze – Ząbrowo

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+000 do km 0+300 wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od km 0+000 do km 0+680 – etap I

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowej - etap II

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 - pobierz

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 - pobierz

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”

Z podziałem na części:

 

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – ROBOTY BUDOWLANE.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – OZNAKOWANIE.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - pobierz

 

 

 

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

Dostawa kostki, obrzeży, krawężników i płyt do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Dostawa kostki, obrzeży, krawężników i płyt do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW, GAZU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

ZAKUP I TRANSPORT LOCO ZDP W KOŁOBRZEGU SOLI DROGOWEJ DR

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY BARCIŃSKIEJ W DYGOWIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 0275Z (nowy numer 3324Z) Dygowo – Pobłocie Wielkie – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Barcińskiej w miejscowości Dygowo, etap II

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3318 Z CZERNIN - ZĄBROWO

Remont drogi powiatowej nr 3318 Z Czernin - Ząbrowo- na odcinku Pustary - Dębogard o długości około 600 mb i powierzchni około 2800m 2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA WRAZ Z DOJAZDAMI

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

USŁUGA MALOWANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA BETONU DO ROBÓT DROGOWYCH

Dostawa betonu do robót drogowych wykonywanych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ

Dostawa ramienia hydraulicznego wraz z głowicą koszącą

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA ŻWIRU I PIASKU

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ EMULSJI ASFALTOWEJ

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA KOSTKI, OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW

Dostawa kostki, obrzeży i krawężników do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0310 Z KARCINO - KOŁOBRZEG

Remont drogi powiatowej nr 0310Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od km 3+179 do km 3+779 (początek nowej nawierzchni bitumicznej) na długości około 600 mb i powierzchni około 2100m 2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI OBROTY

Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z Niekanin - Pustary polegająca na budowie chodnika w miejscowości Obroty - Gmina Kołobrzeg

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW, GAZU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA UŻYWANEJ ZAMIATARKI DROGOWEJ

Dostawa używanej zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BOGUCINO

Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z Niekanin - Pustary polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bogucino - Gmina Kołobrzeg

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci posypywarki oraz pługa odśnieżnego lemieszowego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU : CIĄGNIK ROLNICZY

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: ciagnik rolniczy do prac na drogach powiatowych Powiatu Kołobrzeskiego

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 0269Z RYMAŃ - DROZDOWO

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0269Z Rymań – Drozdowo w miejscowości Drozdowo (od skrzyżowania z drogą powiatową 0264Z Gorawino – Gościno do skrzyżowania z drogą gminną – wraz ze skrzyżowaniem) na długości około 180 mb i powierzchni około 1 080 m2

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KARCINO

Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

WYKONANIE 20 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY WSCHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

Wykonanie 20 miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych przy ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

ZAKUP I TRANSPORT LOCO ZDP W KOŁOBRZEGU SOLI DROGOWEJ DR

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZEWO

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310 Z wraz z odcinkami dojazdów oraz inwentaryzacją istniejącego obiektu, niezbędnymi badaniami i obliczeniami

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KARCINO

Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA - PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KARCINO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino  – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino – drogi powiatowe

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

Remont drogi powiatowej nr 0259 Z Rościęcino - Rzesznikowo (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 do początku miejscowości Charzyno) poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 18 000 m 2 (około 3,0 km)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ WARTKOWO - ROBUŃ

Remont drogi powiatowej nr 0289 Z Wartkowo - Robuń (od miejscowości Wartkowo – od płyt betonowych do skrzyżowania w miejscowości Robuń dróg powiatowych nr 0288Z i 0289Z)  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 12 000 m 2 (około 3,0 km)

 

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

DOSTAWA BETONU DO ROBÓT DROGOWYCH

Dostawa betonu do robót drogowych wykonywanych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

ROZSTRZYGNIECIE - POBIERZ

 

DOSTAWA CEMENTU DO ROBÓT DROGOWYCH

Dostawa cementu do robót drogowych wykonywanych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

ROZSTRZYGNIECIE - POBIERZ

 

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinka na wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości 2,0 km i powierzchni około 7 000 m 2

ROZSTRZYGNIĘCIE - POBIERZ

 

Archiwum przetargów rozstrzygniętych znajduje się na stronie internetowej archiwum.zdp.kolobrzeg.pl

 

ePUAP
portal elektronicznej skrzynki

podawczej - ZDP Kolobrzeg

Biuletyn Informacji
Publicznej

www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Wykaz numerów kont bankowych:

Bank BGŻ o/Kołobrzeg

 

WPŁATY Z TYTUŁU:

 

dochodów za zajęcie pasa drogowego

45 2030 0045 1110 0000 0185 5390


zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów

17 2030 0045 1110 0000 0185 6670

 

 

 

 

 

Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl