Przetargi Ogłoszenia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, w odpowiedzi na ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021 r. w związku z realizacją zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu”informuje, że do realizacji zamówienia wybrano firmę:

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 3

65-635 Koszalin

Cena oferty brutto wynosi 100.000,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę
w terminie uzgodnionym przez Strony.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Witosa w Kołobrzegu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, w odpowiedzi na ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2021 r. w związku z realizacją zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Witosa w Kołobrzegu”informuje, że do realizacji zamówienia wybrano firmę:

Konsorcjum Projektów Branżowych

ADSAN Pracownia Projektowa Adam Wróbel

ul. Franciszkańska 18/11, 75254 Koszalin– LIDER

BUDiP Usługi Projektowo – Budowlane Tomasz Lisowski

ul. Franciszkańska 18/11, 75254 Koszalin– PARTNER

ena oferty brutto wynosi 122.864,70 zł

W związku z powyższym Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę
w terminie uzgodnionym przez Strony.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym, w terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W związku z rozbieżnościami w interpretowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz znacznymi różnicami cenowymi złożonych ofert Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione.

Złożone oferty pozostają bez rozpatrzenia.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie: www.zdp.kolobrzeg.pl

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia w udziału w nowym zapytaniu ofertowym.

 

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 

OGŁOSZENIE  - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIKI - POBIERZ

 

WYBÓR OFERTY - POBIERZ

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl