Archiwum przetragów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

Zakup paliw płynnych – benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy - pobierz

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa - pobierz

 


 

Zmiana treści SIWZ nr 1 - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 


 

Zmiana treści SIWZ nr 2 - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie - pobierz

 


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ

 


 

OGŁOSZENIE - POBIERZ

 

SIWZ - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIKI 1-5 - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT - BRANŻA DROGOWA - POBIERZ

 

- ZAŁACZNIK NR 7 - PROJEKT BUDOWLANY - POBIERZ

- ZAŁACZNIK NR 7 - PROJEKT WYKONAWCZY - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT - BRANŻA ELEKTRYCZNA - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 - PROJEKT - BRANŻA SANITARNA - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 - PROJKET - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 - PRZEDMIARY ROBÓT - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 12 - STWIOR - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 - INWENTARYZACJA ZIELENI - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 - TECZKA FORMALNO - PRAWNA - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 - HARMONOGRAM - POBIERZ

 


 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - POBIERZ

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 - POBIERZ

- ZAŁĄCZNIKI DO ZESTAWU PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3 - POBIERZ

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4 - POBIERZ

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5 - POBIERZ

 


 

ZMIANA SIWZ NR 1 - POBIERZ

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE - POBIERZ

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3355Z Karcino – Kołobrzeg na odcinku Karcino – Głowaczewo, od początku miejscowości Karcino do przejazdu kolejowego w miejscowości Głowaczewo, ok. 4,3 km

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Zmiana treści SIWZ nr 2 - pobierz

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 - pobierz

 


 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z wykazem usług

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

 

Załącznik nr 3 - Oświadzenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - Grupa kapitałowa

 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

 

Załącznik  nr 6 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 7 - Mapa poglądowa z zaznaczonym odcinkiem objętym projektem

 


 

 

Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa nr 3317Z (stary numer 0267Z) Niemierze - Ząbrowo – etap III

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 


 

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie – grupa kapitałowa 

 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego / osoby udostępniającej zasoby

 

Zalacznik nr 6 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 7 - Projekt – branża drogowa

 

Załącznik nr 8 - Projekt – branża elektryczna

 

Załącznik nr 9 - Projekt – branża sanitarna

 

Załącznik nr 10 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Załącznik nr 11 - Plan sytuacyjny – prace uzupełniające

 

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

 

Załącznik nr 13 - STWiOR

 

Załącznik nr 14 - Teczka formalno-prawna

 

Załącznik nr 15 - Dokumentacja geologiczna

 


 

Zmiana SIWZ nr 1 - pobierz

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

 

Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 


 

OGŁOSZENIE - POBIERZ

 

SIWZ - POBIERZ

 

SIWZ - edytowalne

 

ZAŁACZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

 

ZAŁACZNIK NR 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia

 

ZAŁACZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

ZAŁACZNIK NR 4 - Oświadczenie – grupa kapitałowa 

 

ZAŁACZNIK NR 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego / osoby udostępniającej zasoby

 

ZAŁACZNIK NR 6 - Projekt umowy

 

ZAŁACZNIK NR 7 - Plan sytuacyjny przebudowy odcinka ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką

 

ZAŁACZNIK NR 8 - STWiOR

 

ZAŁACZNIK NR 9 - Projekt Wykonawczy branży drogowej – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 10 - Projekt Wykonawczy kanalizacji deszczowej – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 11 -  Projekt Wykonawczy branża elektryczna – usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego (etap I)

 

ZAŁACZNIK NR 12 - Projekt Wykonawczy branża elektryczna – usunięcie kolizji linii kablowej 15 kV i 0,4 kV (etap I, II, III) – w zakresie etapu I

 

ZAŁACZNIK NR 13 - Projekt wykonawczy branża telekomunikacyjna – w zakresie etapu I

 

ZAŁACZNIK NR 14 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

ZAŁACZNIK NR 15 - Przedmiar robót branża drogowa – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 16 - Przedmiar robót branża drogowa (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką)

 

ZAŁACZNIK NR 17 - Przedmiar robót branża elektryczna – usunięcie kolizji oświetlenia – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 18 - Przedmiar robót branża elektryczna – usunięcie kolizji 15 kV i 0,5 kV – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 19 - Przedmiar robót - kanlizacja deszczowa - etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 20 - Dokumentacja geotechniczna (w zakresie etapu I)

 

ZAŁĄCZNIK NR 21 - Teczka formalna

 

ZAŁĄCZNIK NR 22 - Branża elektryczna - oświetlenie

 


 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 - pobierz

 

ZMIANA NR 1 DO SIWZ - pobierz

 

ZAŁĄCZNIK NR 23 - SST D-05.03.26 - Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką zbrojeniową wykonaną z włokien szklanych i węglowych

 


 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 6 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 7 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 8 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 9 - pobierz

 

ZMIANA NR 2 DO SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 24 - Plan sytuacyjny odc. 1- Format A1

 

Załącznik nr 25 – SST – Uzupełnienie dopuszczające podbudowę AC16P oraz AC22P

 

Załącznik nr 26 – SST – Nawierzchnia  z betonu asfaltowego AC11W


 

 

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze – Ząbrowo

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+000 do km 0+300 wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od km 0+000 do km 0+680 – etap I

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowej - etap II

 

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy cześć 1 - pobierz

 

Załącznik nr 7a - Projekt umowy cześć 2 - pobierz

 

Załącznik nr 8 - Plan sytuacyjny z podziałem na etapy - pobierz

 

Załacznik nr 9 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano – wykonawczy – branża elektryczna - pobierz

 

Załącznik nr 11 - Projekt budowlano – wykonawczy – branża sanitarna - pobierz

 

Załącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji ruchu  - pobierz

 

Załącznik nr 13 - Plan sytuacyjny – uwzględniono prace uzupełniające - pobierz

 

Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy) -  dla 1 części zamówienia - pobierz

 

Załącznik nr 14a - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy) -  dla 2 części zamówienia - pobierz

 

Załącznik nr 15 - Szczegółowe specyfikacje techniczne - pobierz

 

Załącznik nr 16 - Teczka formalno - prawna - pobierz

 

Załącznik nr 17 - Dokumentacja geologiczna - pobierz


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 , pytanie nr 10 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 - pobierz


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Przebudowa mostu na rzece Błotnica w miejscowości Niemierze w ciągu drogi powiatowej nr 3317Z wraz z odcinkami dojazdowymi

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy - pobierz

 

Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - część opisowa - pobierz

 

Załącznik nr 9 - Projekt  wykonawczy - część rysunkowa - pobierz

 

Załącznik  nr 10 - Projekt budowlany - pobierz

 

Załącznik nr 11 - SST - pobierz

 

Załącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji - pobierz

 

Załącznik nr 13 - Pozwolenie na budowę - pobierz

 

Załącznik nr 14 - Operat wodnoprawny - pobierz

 

Załącznik nr 15 - Plan sytuacyjny wyznaczenie początku - pobierz

 

Załącznik nr 16 - Przedmiar - pobierz


 

Informacja o zmienie terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

 

Zmiana treści ogłoszenia - pobierz

 

Zmiana treści SIWZ nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 2 - pobierz


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Rozstrzygnięcie - pobierz

 

 

 

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z – ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Załącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy (edytowalny)

 

Załącznik nr 9 - Projekt budowlany

 

Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

 

Załącznik nr 11 - STWiOR

 

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy)

 

Załacznik nr 13 - Plan sytuacyjny – uwzględniono prace uzupełniające

 

Załacznik nr 14 - Decyzja Burmistrza Gościna OŚR.6131.35.2017 zezwalająca ZDP w Kołobrzegu na usuniecie drzew i krzewów oraz Projekt nasadzeń zamiennych

 

Załacznik nr 15 - Wytyczne dotyczące umieszczenia tablicy z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

 

Załacznik nr 16 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

-------------------------------------

Zestaw pytań nr 1 - pobierz

 

Zmiana SIWZ nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań nr 2 - pobierz

 

-------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych” z podziałem na części

CZĘŚĆ 1: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego

CZĘŚĆ 2: Zakup olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych  Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oraz gazu w butlach propan – butan, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ- pobierz

 

Załacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_2_Formularz_ofertowy_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_2_Formularz_ofertowy_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_5_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_1 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_5_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_1 (pdf) - pobierz

 

Załacznik_nr_6_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_2 (edytowalny) - pobierz

 

Załacznik_nr_6_oswiadczenie_grupa_kapitałowa_czesc_2 (pdf) - pobierz

 

Zalacznik_nr_7_umowa _czesc_1 - pobierz

 

Zalacznik_nr_8_umowa _czesc_2 - pobierz

 

-----------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert - część 1 - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert - część 2 - pobierz

 

-----------------------------------------------

 

Rozstrzygnięcie - część 1 - pobierz

 

Rozstrzygnięcie - cześć 2 - pobierz

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”

 

Z podziałem na części:

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – ROBOTY BUDOWLANE.

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3309Z Rościęcino – Rzesznikowo od m. Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 – Etap II od km 18+900,00 do km 22+359,56”. – OZNAKOWANIE.

 

SIWZ (+ załączniki od 1 do 5) - pobierz

SIWZ edytowalna - pobierz

OGŁOSZENIE - pobierz

 

Załączniki

Załącznik nr 1   Oferta (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 2    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 3    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 4    Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

Załącznik nr 5   Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  (odpowiednio dla Części 1 i dla Części 2)

 

Załącznik nr 6   Kosztorys ofertowy  dla Części 1 - pobierz

Załącznik nr 6   Kosztorys ofertowy  dla Części 2 - pobierz

Załącznik nr 6   Kosztorysy ofertowe  edytowalne - pobierz

Załącznik nr 7   Projekt umowy dla Części 1 - pobierz

Załącznik nr 7   Projekt umowy dla Części 2 - pobierz

Załącznik nr 8   Harmonogram rzeczowo – finansowy (dla Części 1) - pobierz

Załącznik nr 9   Harmonogram rzeczowo – finansowy – edytowalny (dla Części 1) - pobierz

Załącznik nr 10  Przedmiar robót dla Części 1 (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

Załącznik nr 10  Przedmiar robót dla Części 2 (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

Załącznik nr 11  Branża drogowa - projekt budowlany:

- Z.11 -1- Decyzja środowiskowa - pobierz

- Z.11 -1 - ZRID - pobierz

- Z.11 - 1 - Opis - pobierz

rysunki:

- Z.11 - 2 - pobierz

- Z.11 - 3 - pobierz

- Z.11 - 4 - pobierz

- Z.11 - 5 - pobierz

- Z.11 - 6 - pobierz

- Z.11 - 7 - pobierz

- Z.11 - 8 - pobierz

- Z.11 - 9 - pobierz

- Z.11 - 10 - pobierz

- Z.11 - 11 - pobierz

- Z.11 - 12 - pobierz

- Z.11 - 13 - pobierz

- Z.11 - 14 - pobierz

- Z.11 - 15 - pobierz

- Z.11 - 16 - pobierz

Załącznik nr 12  Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego (opis) - pobierz

Załącznik nr 12  Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego (przekroje) - pobierz

Załącznik nr 13  Szczegółowe Specyfikacje techniczne - pobierz

Załącznik nr 13  Szczegółowe Specyfikacje techniczne (07.00.00) - pobierz

Załącznik nr 14  Stała organizacja ruchu:

- Z.14 -1 - pobierz

- Z.14 -2 - pobierz

- Z.14 -3 - pobierz

- Z.14 -4 - pobierz

- Z.14 -5 - pobierz

- Z.14 -6 - pobierz

- Z.14 -7 - pobierz

Załącznik nr 15  Dokumentacja geotechniczna - pobierz

--------------------------------------

Pytania i odpowiedzi Zestaw nr 1 - pobierz

Zmiana nr 1 treści SIWZ - pobierz

--------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

Ogłoszenie o unieważnieniu - CZĘŚCI 2 postępowania - pobierz

 

 

 

 

 

 

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3321Z Sianożęty – Ustronie Morskie, na odcinku 500 m

Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3321Z Sianożęty – Ustronie Morskie, na odcinku 500 m.

 

OGŁOSZENIE - pobierz

SIWZ z załącznikami od 1 do 5 - pobierz

SIWZ z załącznikami od 1 do 5 (edytowalne) - pobierz (aby otworzyć należy kliknąć ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO...)

załącznik nr 6 (Wzór umowy) - pobierz

załącznik nr 7 (Plan sytuacyjny remontu) - pobierz

załącznik nr 8 (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne):

cz.1- pobierz

cz.2- pobierz

cz.3- pobierz

cz.4- pobierz

cz.5- pobierz

cz.6- pobierz

cz.7- pobierz

cz.8- pobierz

cz.9- pobierz

cz.10- pobierz

cz.11- pobierz

--------------------------

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

--------------------------

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

-------------------------

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na działkę nr 144/9 (Poliklinika) do nowej nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji nr6.

OGŁOSZENIE - pobierz

SIWZ - pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki od nr 1 - nr 6 - pobierz

Załącznik nr 1 Oferta
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 6 Rysunek schematyczny balustrady rurowej


Załącznik nr 7 Projekt umowy - pobierz
Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo – finansowy - pobierz
Załącznik nr 9 Harmonogram rzeczowo – finansowy - edytowalny - pobierz
Załącznik nr 10 Branża drogowa - projekt budowlany:

cz.1. - pobierz

cz.2. - pobierz

cz.3. - pobierz

cz.4. - pobierz

cz..5 - pobierz


Załącznik nr 11 Kanalizacja deszczowa - projekt wykonawczy - pobierz
Załącznik nr 12 Oświetlenie - projekt wykonawczy - pobierz
Załącznik nr 13 Szczegółowe Specyfikacje techniczne - pobierz
Załącznik nr 14 Stała organizacja ruchu:

cz.1. - pobierz

cz.2. - pobierz


Załącznik nr 15 Przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

--------------------------------------

ZESTAW PYTAŃ NR 1 - pobierz

ZMIANA NR 1 SIWZ - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ NR 2 - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO ZESTAWU PYTAŃ NR 2 (Raport z inspekcji kanalizacji deszczowej) - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ NR 3 - pobierz

 

W związku z prośbami Wykonawców, udostępniamy Załączniki od 1 do 6 w wersji edytowalnej:

Załączniki od nr 1 - nr 6 (wersja edytowalna) - pobierz

----------------------------------------

20.02.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

22.02.2017 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY (ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU OCENY OFERT) - pobierz

23.02.2017 - SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 22.02.2017 r. - pobierz

 

 

 

 

 

Przebudowa i budowa drogi – ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 12 - Teczka formalna

 

Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa: branża drogowa

 

Załącznik nr 14 - Dokumentacja projektowa: branża sanitarna

 

Załącznik nr 15 - Dokumentacja projektowa: branża elektryczna

 

Załącznik nr 16 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy)

 

Załącznik nr 17 - STWiOR

 

Załącznik nr 18 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana nr 1 treści SIWZ

 

Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 1

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 2

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 3

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 4

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 5

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 6

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 7

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 8

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 9

 

Zmiana nr 2 treści SIWZ

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ

 

SST D-04.02.01 Warstwy odsączające

 

SST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

 

SST D-08.01.01B Ustawienie krawężników betonowych

 

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

 

Uzupełnienie odpowiedzi zestawu pytań nr 3

 

Uzupełnienie odpowiedzi zestawu pytań nr 6

 

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załacznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 12, 13, 14, 14a - Teczka formalno - prawna

 

Załacznik nr 15 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa

 

Załącznik nr 16 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna

 

Załacznik nr 17 - STWiOR

 

Załacznik nr 18 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Zmiana nr 1 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfikacji - pobierz

 

Załącznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfikacji - pobierz

 

Załącznik nr 19 - Pomocniczy przedmiar robót - pobierz

 

Załącznik nr 20 - SST usunięcie drzew i krzewów - pobierz

 

Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7 - pobierz

 

Zmiana nr 2 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 17 - STWiOR po modyfikacji

 

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach  powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

PROJEKT UMOWY - pobierz

 

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC(K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

PROJEKT UMOWY - pobierz

 

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Załącznik 5.1 - wykaz planowanego szacunkowego oznakowania - pobierz

 

Dostawa kostki, obrzeży, krawężników i płyt do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Dostawa kostki, obrzeży, krawężników i płyt do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW, GAZU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

ZAKUP I TRANSPORT LOCO ZDP W KOŁOBRZEGU SOLI DROGOWEJ DR

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY BARCIŃSKIEJ W DYGOWIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 0275Z (nowy numer 3324Z) Dygowo – Pobłocie Wielkie – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Barcińskiej w miejscowości Dygowo, etap II

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - pobierz

 

Przedmiar robót - pobierz

 

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3318 Z CZERNIN - ZĄBROWO

Remont drogi powiatowej nr 3318 Z Czernin - Ząbrowo- na odcinku Pustary - Dębogard o długości około 600 mb i powierzchni około 2800m 2

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

STWiOR - pobierz

 

Mapa lokalizacyjna - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA WRAZ Z DOJAZDAMI

Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy (załącznik nr 4.1) - pobierz

 

Przedmiar robót (załącznik nr 4.2) - pobierz

 

Załącznik nr 5.1 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - pobierz

 

Załącznik nr 5.2 – Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne - pobierz

 

Załącznik nr 5.3 – Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - pobierz

 

Załącznik nr 5.4 – projekt budowlany - pobierz

 

Załącznik nr 5.5 – projekt wykonawczy - pobierz

 

Załącznik nr 5.6 – STWiOR - pobierz

 

Załącznik nr 5.7 – zestawienie oznakowania pionowego i poziomego do wykonania - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

USŁUGA MALOWANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt Umowy - pobierz

 

Załącznik nr 4.1 - Wykaz planowanych prac - pobierz

 

DOSTAWA BETONU DO ROBÓT DROGOWYCH

Dostawa betonu do robót drogowych wykonywanych na terenie powiatu kołobrzeskiego

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

DOSTAWA KOSTKI, OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW

Dostawa kostki, obrzeży i krawężników do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ EMULSJI ASFALTOWEJ

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

DOSTAWA ŻWIRU I PIASKU

Dostawa żwiru i piasku do prac na drogach powiatowych w powiecie kołobrzeskim

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie - droga powiatowa nr 0274Z - etap I

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3.9 do SIWZ - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - branża drogowa - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - branża sanitarna - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - branża elektryczna - pobierz

 

STWIOR - pobierz

 

STWiOR_2 - pobierz

 

Stała organizacja ruchu - pobierz

 

Teczka formalno - prawna - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Zmiana SIWZ nr 1 - pobierz

 

Zmiana SIWZ nr 2 - pobierz

 

Projekt wycinki drzew i zakrzaczeń - pobierz

 

Wykaz drzew i zakrzaczeń - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 8 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 9 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 10 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 11 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 12 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 13 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 14 - pobierz

 

Oświadczenie po modyfikacji z dnia 23.01.2012 r. - pobierz

 

Potencjał Kadrowy po modyfikacji z dnia 23.01.2012 r. - pobierz

 

 

 

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW, GAZU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci posypywarki oraz pługa odśnieżnego lemieszowego

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia - pobierz

 

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BOGUCINO

Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z Niekanin - Pustary polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bogucino - Gmina Kołobrzeg

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - pobierz

 

Projekt stałej organizacji ruchu - pobierz

 

STWiOR - pobierz

 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU : CIĄGNIK ROLNICZY

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: ciagnik rolniczy do prac na drogach powiatowych Powiatu Kołobrzeskiego

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia - pobierz

 

REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 0269Z RYMAŃ - DROZDOWO

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0269Z Rymań – Drozdowo w miejscowości Drozdowo (od skrzyżowania z drogą powiatową 0264Z Gorawino – Gościno do skrzyżowania z drogą gminną – wraz ze skrzyżowaniem) na długości około 180 mb i powierzchni około 1 080 m2

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Mapa lokalizacyjna - pobierz

 

SST - pobierz

 

Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia - pobierz

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KARCINO

Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - pobierz

 

Rysunki - pobierz

 

Przedmiar robót - pobierz

 

STWiOR - pobierz

 

Zmiana SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy po modyfikacji - pobierz

 

WYKONANIE 20 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY WSCHODNIEJ W KOŁOBRZEGU

Wykonanie 20 miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych przy ulicy Wschodniej w Kołobrzegu

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Dokumentacja projektowa, STWiOR - pobierz

 

ZAKUP I TRANSPORT LOCO ZDP W KOŁOBRZEGU SOLI DROGOWEJ DR

Zakup i transport loco ZDP w Kołobrzegu soli drogowej DR

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZEWO

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310 Z wraz z odcinkami dojazdów oraz inwentaryzacją istniejącego obiektu, niezbędnymi badaniami i obliczeniami

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA - PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOSCI KARCINO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino  – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino – drogi powiatowe

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KARCINO

Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Dokumentacja przetargowa - pobierz

 

Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia - pobierz

 

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO - RZESZNIKOWO

Remont drogi powiatowej nr 0259 Z Rościęcino - Rzesznikowo (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 do początku miejscowości Charzyno) poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 18 000 m 2 (około 3,0 km)

 

Ogłoszenie - pobierz


Dokumentacja SIWZ - pobierz


SST - pobierz


Projekt umowy - pobierz

 

Zmiana SIWZ - pobierz

 

Pytania i odpowiedzi - pobierz

 

Poprawiony załącznik nr 3.6 - pobierz

 

 

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ WARTKOWO - ROBUŃ

Remont drogi powiatowej nr 0289 Z Wartkowo - Robuń (od miejscowości Wartkowo – od płyt betonowych do skrzyżowania w miejscowości Robuń dróg powiatowych nr 0288Z i 0289Z)  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 12 000 m 2 (około 3,0 km)

 

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja SIWZ - pobierz

SST - pobierz

Projekt umowy - pobierz

 

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg

"Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinka na wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości 2,0 km i powierzchni około 7 000 m 2"

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja SIWZ - pobierz

SST - pobierz

Projekt umowy - pobierz

 

Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - część 2

"Remont drogi powiatowej nr 0310 Z Karcino - Kołobrzeg - na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Głowaczewo w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 0253 Z Karcino – Sarbia – Nowogardek z pominięciem odcinkana wysokości mostu na rzece Łużance 700 m (2 x 350 m od mostu na rzece Łużance) na długości 2,5 km i powierzchni około 8 750 m2"

 

Ogłoszenie - pobierz

Dokumentacja SIWZ - pobierz

Specyfikacja techniczna - pobierz

Poprawiony załacznik SST - pobierz

Wzór umowy - pobierz

SST na profilowanie (wyrównywanie) poboczy - pobierz

Unieważnienie postepowania przetargowego - pobierz

Zestaw pytań nr 1 - pobierz

 

ePUAP
portal elektronicznej skrzynki

podawczej - ZDP Kolobrzeg

Biuletyn Informacji
Publicznej

www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Wykaz numerów kont bankowych:

Bank BGŻ o/Kołobrzeg

 

WPŁATY Z TYTUŁU:

 

dochodów za zajęcie pasa drogowego

45 2030 0045 1110 0000 0185 5390


zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów

17 2030 0045 1110 0000 0185 6670

 

 

 

 

 

Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl