Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, w odpowiedzi na ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2021 r. w związku z realizacją zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu”informuje, że do realizacji zamówienia wybrano firmę:

Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 3

65-635 Koszalin

Cena oferty brutto wynosi 100.000,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę
w terminie uzgodnionym przez Strony.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl