Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Witosa w Kołobrzegu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, w odpowiedzi na ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2021 r. w związku z realizacją zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Witosa w Kołobrzegu”informuje, że do realizacji zamówienia wybrano firmę:

Konsorcjum Projektów Branżowych

ADSAN Pracownia Projektowa Adam Wróbel

ul. Franciszkańska 18/11, 75254 Koszalin– LIDER

BUDiP Usługi Projektowo – Budowlane Tomasz Lisowski

ul. Franciszkańska 18/11, 75254 Koszalin– PARTNER

ena oferty brutto wynosi 122.864,70 zł

W związku z powyższym Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę
w terminie uzgodnionym przez Strony.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl