Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Gościnie”

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym, w terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W związku z rozbieżnościami w interpretowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz znacznymi różnicami cenowymi złożonych ofert Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione.

Złożone oferty pozostają bez rozpatrzenia.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie: www.zdp.kolobrzeg.pl

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia w udziału w nowym zapytaniu ofertowym.

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl