Świadczenie w 2020 roku na rzecz Zamawiającego usługi ochrony placu i obiektów położonych przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

Ogłoszenie - pobierz

 

Formularz ofertowy - pobierz

 

Formularz ofertowy (edytowalny) - pobierz

 

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

 

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (edytowalne) - pobierz

 

Wykaz wykonanych usług - pobierz

 

Wykaz wykonanych usług (edytowalne) - pobierz

 

Projekt umowy - pobierz

 


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

 


 

Informacja o udzieleniu zamówienia - pobierz