Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowan

OGŁOSZENIE

 

ZAŁĄCZNIKI

 

PROJEKT UMOWY

 

WYBÓR OFERTY