PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KARCINO

Przebudowa obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb Karcino – rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 

Dokumentacja projektowa - pobierz

 

Rysunki - pobierz

 

Przedmiar robót - pobierz

 

STWiOR - pobierz

 

Zmiana SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy po modyfikacji - pobierz

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl