OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MOSTU NA RZECE DĘBOSZNICA W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZEWO

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Dębosznica w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310 Z wraz z odcinkami dojazdów oraz inwentaryzacją istniejącego obiektu, niezbędnymi badaniami i obliczeniami

 

Ogłoszenie - pobierz

 

Dokumentacja SIWZ - pobierz

 

Wzór umowy - pobierz

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl