Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową

alt

                      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

                               Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

                                Tytuł Projektu:Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku

                                    od skrzyżowania z ul. Bałtycka do skrzyżowania z ul. Wczasową"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

 


 

OGŁOSZENIE - POBIERZ

 

SIWZ - POBIERZ

 

SIWZ - edytowalne

 

ZAŁACZNIK NR 1 - Formularz ofertowy

 

ZAŁACZNIK NR 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia

 

ZAŁACZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

ZAŁACZNIK NR 4 - Oświadczenie – grupa kapitałowa 

 

ZAŁACZNIK NR 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego / osoby udostępniającej zasoby

 

ZAŁACZNIK NR 6 - Projekt umowy

 

ZAŁACZNIK NR 7 - Plan sytuacyjny przebudowy odcinka ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką

 

ZAŁACZNIK NR 8 - STWiOR

 

ZAŁACZNIK NR 9 - Projekt Wykonawczy branży drogowej – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 10 - Projekt Wykonawczy kanalizacji deszczowej – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 11 -  Projekt Wykonawczy branża elektryczna – usunięcie kolizji oświetlenia ulicznego (etap I)

 

ZAŁACZNIK NR 12 - Projekt Wykonawczy branża elektryczna – usunięcie kolizji linii kablowej 15 kV i 0,4 kV (etap I, II, III) – w zakresie etapu I

 

ZAŁACZNIK NR 13 - Projekt wykonawczy branża telekomunikacyjna – w zakresie etapu I

 

ZAŁACZNIK NR 14 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

ZAŁACZNIK NR 15 - Przedmiar robót branża drogowa – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 16 - Przedmiar robót branża drogowa (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką)

 

ZAŁACZNIK NR 17 - Przedmiar robót branża elektryczna – usunięcie kolizji oświetlenia – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 18 - Przedmiar robót branża elektryczna – usunięcie kolizji 15 kV i 0,5 kV – etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 19 - Przedmiar robót - kanlizacja deszczowa - etap I (odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

 

ZAŁACZNIK NR 20 - Dokumentacja geotechniczna (w zakresie etapu I)

 

ZAŁĄCZNIK NR 21 - Teczka formalna

 

ZAŁĄCZNIK NR 22 - Branża elektryczna - oświetlenie

 


 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 - pobierz

 

ZMIANA NR 1 DO SIWZ - pobierz

 

ZAŁĄCZNIK NR 23 - SST D-05.03.26 - Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką zbrojeniową wykonaną z włokien szklanych i węglowych

 


 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 6 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 7 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 8 - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 9 - pobierz

 

ZMIANA NR 2 DO SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 24 - Plan sytuacyjny odc. 1- Format A1

 

Załącznik nr 25 – SST – Uzupełnienie dopuszczające podbudowę AC16P oraz AC22P

 

Załącznik nr 26 – SST – Nawierzchnia  z betonu asfaltowego AC11W


 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl