Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa nr 3317Z (stary nr 0267Z) Niemierze – Ząbrowo

CZĘŚĆ 1: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+000 do km 0+300 wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od km 0+000 do km 0+680 – etap I

 

CZĘŚĆ 2: „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno – droga powiatowa  – od km 0+300 do km 0+550 bez kanalizacji deszczowej - etap II

 

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 7 - Projekt umowy cześć 1 - pobierz

 

Załącznik nr 7a - Projekt umowy cześć 2 - pobierz

 

Załącznik nr 8 - Plan sytuacyjny z podziałem na etapy - pobierz

 

Załacznik nr 9 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Projekt budowlano – wykonawczy – branża elektryczna - pobierz

 

Załącznik nr 11 - Projekt budowlano – wykonawczy – branża sanitarna - pobierz

 

Załącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji ruchu  - pobierz

 

Załącznik nr 13 - Plan sytuacyjny – uwzględniono prace uzupełniające - pobierz

 

Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy) -  dla 1 części zamówienia - pobierz

 

Załącznik nr 14a - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy) -  dla 2 części zamówienia - pobierz

 

Załącznik nr 15 - Szczegółowe specyfikacje techniczne - pobierz

 

Załącznik nr 16 - Teczka formalno - prawna - pobierz

 

Załącznik nr 17 - Dokumentacja geologiczna - pobierz


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 , pytanie nr 10 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 - pobierz


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl