Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na działkę nr 144/9 (Poliklinika) do nowej nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji nr6.

OGŁOSZENIE - pobierz

SIWZ - pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki od nr 1 - nr 6 - pobierz

Załącznik nr 1 Oferta
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Załącznik nr 6 Rysunek schematyczny balustrady rurowej


Załącznik nr 7 Projekt umowy - pobierz
Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo – finansowy - pobierz
Załącznik nr 9 Harmonogram rzeczowo – finansowy - edytowalny - pobierz
Załącznik nr 10 Branża drogowa - projekt budowlany:

cz.1. - pobierz

cz.2. - pobierz

cz.3. - pobierz

cz.4. - pobierz

cz..5 - pobierz


Załącznik nr 11 Kanalizacja deszczowa - projekt wykonawczy - pobierz
Załącznik nr 12 Oświetlenie - projekt wykonawczy - pobierz
Załącznik nr 13 Szczegółowe Specyfikacje techniczne - pobierz
Załącznik nr 14 Stała organizacja ruchu:

cz.1. - pobierz

cz.2. - pobierz


Załącznik nr 15 Przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy) - pobierz

--------------------------------------

ZESTAW PYTAŃ NR 1 - pobierz

ZMIANA NR 1 SIWZ - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ NR 2 - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO ZESTAWU PYTAŃ NR 2 (Raport z inspekcji kanalizacji deszczowej) - pobierz

 

ZESTAW PYTAŃ NR 3 - pobierz

 

W związku z prośbami Wykonawców, udostępniamy Załączniki od 1 do 6 w wersji edytowalnej:

Załączniki od nr 1 - nr 6 (wersja edytowalna) - pobierz

----------------------------------------

20.02.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - pobierz

22.02.2017 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY (ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU OCENY OFERT) - pobierz

23.02.2017 - SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 22.02.2017 r. - pobierz

 

 

 

 

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl