Przebudowa i budowa drogi – ulicy Lubkowickiej w Gościnie wraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 12 - Teczka formalna

 

Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa: branża drogowa

 

Załącznik nr 14 - Dokumentacja projektowa: branża sanitarna

 

Załącznik nr 15 - Dokumentacja projektowa: branża elektryczna

 

Załącznik nr 16 - Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy)

 

Załącznik nr 17 - STWiOR

 

Załącznik nr 18 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zmiana nr 1 treści SIWZ

 

Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 1

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 2

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 3

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 4

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 5

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 6

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 7

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 8

 

Pytania i odpowiedzi - zestaw 9

 

Zmiana nr 2 treści SIWZ

 

Zmiana nr 3 treści SIWZ

 

SST D-04.02.01 Warstwy odsączające

 

SST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

 

SST D-08.01.01B Ustawienie krawężników betonowych

 

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

 

Uzupełnienie odpowiedzi zestawu pytań nr 3

 

Uzupełnienie odpowiedzi zestawu pytań nr 6

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl