Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 3355Z w Korzystnie - etap I

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ - edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Projekt umowy - pobierz

 

Załącznik nr 11  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Załącznik nr 12  Projekt budowlany

 

Załącznik nr 13  Projekt wykonawczyetap I

 

Załącznik nr 14  Projekt wykonawczyInwentaryzacja zieleni z planem wycinkietap I

 

Załącznik nr 15  Projekt stałej organizacji ruchu – etap I

 

Załącznik nr 16  STWiOR

 

Załącznik nr 17  Przedmiar robót (mający charakter informacyjny i pomocniczy