Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II

 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

SIWZ edytowalne - pobierz

 

Załącznik nr 10 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załacznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo - finansowy

 

Załącznik nr 11 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 12, 13, 14, 14a - Teczka formalno - prawna

 

Załacznik nr 15 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa

 

Załącznik nr 16 - Projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna

 

Załacznik nr 17 - STWiOR

 

Załacznik nr 18 - Projekt stałej organizacji ruchu

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

Zmiana nr 1 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfikacji - pobierz

 

Załącznik nr 10 edytowalny - Harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfikacji - pobierz

 

Załącznik nr 19 - Pomocniczy przedmiar robót - pobierz

 

Załącznik nr 20 - SST usunięcie drzew i krzewów - pobierz

 

Informacja dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7 - pobierz

 

Zmiana nr 2 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 17 - STWiOR po modyfikacji

 
Copyright www.zdp.kolobrzeg.pl ©
Projekt i pozycjonowanie www.KTA.pl