Dostawa samochodu ciężarowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy - pobierz

 

Załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu - pobierz

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianianiu warunków - pobierz

 

Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej - pobierz

 

Załącznik nr 5 Zobowiązanie - pobierz

 

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

 


 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 - pobierz

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 - pobierz

 


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz