Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

SIWZ edytowalne

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

Załącznik 2 - Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - spełnianie warunków

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

 

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie - udostępnienie zasobów

 

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 7 - Mapa poglądowa

 


 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz